Služby

NOVINKA - Inštalácia šindľov bez použitia klincov

Pevné a rovné strešné debnenie je základom pre stabilnú strechu. Najpouživanejším materiálom pri strešných konštrukciách v Európe je drevo. Strešné debnenie sa robí z OSB, preglejok, alebo drevených dosiek, na ktoré inštalujeme podkladový pás a strešné bitúmenové šindle, ktoré do dreveného debnenia kotvíme klincami.

NOVINKA - Inštalácia šindľov bez použitia klincov

Asfaltové šindle IKO

História šindľov, ktoré patria k najstarším strešným materiálom, siaha až do obdobia Antiky. Veľmi populárnymi sa stali v období ranného stredoveku. Najstaršie šindle boli z kameňa, neskôr boli nahradené šindľami z dreva, ktoré majú tradíciu aj na Slovensku.

Asfaltové šindle IKO

Asfaltové pásy

Asfaltové pásy sa vyrábajú už od počiatku 19. storočia, patria teda k najstarším izolačným hmotám a sú najrozšírenejším izolačným výrobkom na báze asfaltu. Tieto pásy prechádzajú neustálym vývojom s cieľom zvýšiť ich mechanicko fyzikálne vlastnosti. Moderné asfaltové pásy sa výrazne odlišujú od menej kvalitných starších pásov a lepeniek, z hľadiska pevnosti, pružnosti a v neposlednom rade aj vzhľadu.

Asfaltové pásy

3D asfaltové pásy

Dokonalá vodotesnosť krytiny vylúčením skladanej krytiny sa zaisťuje zvýšená odolnosť hydroizolačnej vrstvy voči naviatiu snehu alebo prieniku dažďa do podstrešného priestoru.

3D asfaltové pásy

Doplnky, PIR izolácie

Doplnky, PIR izolácie

STREŠNÁ KALKULAČKA

Jedná sa o programový výpočet, ktorý umožňuje odborníkom a zákazníkom vypočítať množstvo produktov potrebných na zostavenie strechy na základe vstupov. Upozorňujeme, že výpočet je založený na Vašich informáciách a pre konkrétny projekt nemusí byť presný. Pred nákupom sa prosím obráťte na nás pre upresnenie.

STREŠNÁ KALKULAČKA

Potrebuje Vaša šindľová strecha opraviť?

Potrebuje Vaša šindľová strecha opraviť?

Potrebuje Vaša eternitová, šindlová, plechová strecha opraviť?

MINERAL DESING 3D 10/15

Potrebuje Vaša eternitová, šindlová, plechová strecha opraviť?