Asfaltové šindle IKO

História šindľov, ktoré patria k najstarším strešným materiálom, siaha až do obdobia Antiky. Veľmi populárnymi sa stali v období ranného stredoveku. Najstaršie šindle boli z kameňa, neskôr boli nahradené šindľami z dreva, ktoré majú tradíciu aj na Slovensku.

V dôsledku vysokého dopytu po dreve od 18. storočia (výroba lodí), boli ľudia nútení hľadať nové strešné materiály. Drevo bolo nahradené škridľami a prírodným kameňom (bridlica). V oblastiach s dostatkom dreva však rôzne alternatívy drevených šindľov pretrvali dodnes.

V 19. storočí  bol na výrobu moderných šindľov po prvýkrát priemyselne použitý nový prírodný materiál známy ľudstvu už stáročia.

Prelom vo výrobe šindľov spôsobil asfalt. Je to prírodný materiál získavaný z ropy. Jeho názov pochádza z gréčtiny a znamená "upevňujúci". Je charakteristický svojou vodovzdornosťou, využíval sa v stavebníctve už u Asýrčanov, Grékov a Románov na spájanie, proti zatekaniu a podobne. Počasie a vietor naň nemá prakticky žiadny vplyv a preto je velmi vhodným materiálom na pokrytie striech pre svoju priľnavosť a flexibilitu.

Šindle IKO

Odolnosť voči extrémnemu počasiu

Odolnosť voči extrémnemu počasiu

Šindle IKO sú ideálnym riešením pre akýkoľvek typ podnebia, počnúc polárnym až po tropické, vlhké, či veterné oblasti. Nosnou vložkou šindľov je sklenná rohož, ktorá je vysoko stabilná a nemenná voči vplyvom teplôt. Úlohu vodovzdornosti zabezpečuje asfalt a granulový posyp chráni povrch šindľa. Šindle IKO dokonale ochránia Váš domov pred silným vetrom (až do rýchlosti 220 km/h, pred krupobitím, návalmi snehu a silnými lejakmi, pred horúčavou a UV žiarením.

Rozumné cenové náklady

Odľahčená strešná konštrukcia pod šindľovou strechou prináša znižovanie investičných nákladov. V porovnaní so skladanou krytinou sú šindle oveľa ľahšie a flexibilnejšie bez toho, aby boal akýmkoľvek spôsobom dotknutá ich kvalita. Preto sa šindle použíbajú nielen pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách starších striech, ktorých krovy a nosné steny neunesú vysoké záťaže. Rýchlosť pokládky je bezkonkurenčná a ďalšou výhodou pri renováciach pôvodných šindľových striech je možnosť aplikácie nových šindľov priamo na pôvodnú vrstvu.

Veľký výber farieb a tvarov

Práve kvôli tomuto výberu je možnosť šindle IKO prispôsobiť budove postavenej v akomkoľvek štýle či prostredí. Vďaka farebnej stálosti a odolnosti voči UV žiareniu si šindľová strecha zachováva estetický vzhľad po dlhé roky a veľmi jednoducho sa prispôsobí akémukoľvek tvaru strechy. Strešné šindle sú výzvou pre architektov a projektantov, aby prinášali domy stále s novým dizajnom striech a metódami konštrukcie, pretože ich použitie a tvarovateľnosť je prakticky neobmedzená.

Prirodzene bezpečná strecha

Nízka hmotnosť šindľov so sebou prináša pozitívny ekologický efekt: preprava nie je nutná objemnými nákladnými vozidlami, pretože bežnú strechu prepravíte maximálne na 1 či 2 paletách a teda zásah do životného prostredia je oveľa menší. Variabilné ventilačné systémy IKO vytvárajú optimálnu cirkuláciu vzduchu a izoláciu, dôležitú pre Vaše zdravie a v konečnom dôsledku aj nižšie nároky na energiu a životnosť strechy.

Perfektná izolácia

Strešné šindle IKO absorbujú značnú časť hluku pri daždi a krupobití. V porovnaní s inými strešnými materiálmi sú asfaltové šindle vynikajúcou voľbou pre zvukovú izoláciu. Asfalt je tiež výrazne ťažšie napadnuteľný machmi a lišajníkmi a teda je výborným ochrancom Vášho podkrovia.

Superglass

Cambridge Xtreme 9,5º

Cambridge Xpress

IKO SALES INTERNATIONAL N.V. ručí pôvodnému kupujúcemu, že bitúmenové šindle IKO budú bez takých výrobných chýb, ktoré spôsobia zatekanie vody počas tejto záruky, ktorá začína najneskôr 6 mesiacov po dodávke.

Počas doby Platinového krytia bude IKO zodpovedné za plnú ceny materiálu a práce spojenej s opravou a odstránením chybných šindľov.

Druh šindľa Celková záručná doba (roky)  Platinové krytie (roky) 
Monarch 25 10
Monarch Diamant  25 10
Cambridge Xtreme  30 15
Cambridge Xpress 25 15
Armourglass PLUS 20 10
Victorian PLUS 20 10
Diamant PLUS 20 10
Armourshield 20 10
Diamantshield  20 10
Superglass - 3Tab 15 5
Superglass - Biber  15 5
Superglass - Hex 15 5

Dokumenty

Odkazy