Cambridge Xtreme 55 - Riviera červená Nižný Klatov rekonštrukcia Rekonštrukcia šindľovej strechy - šindeľ sa prebíja šindlom