Montáž šindľov

Všeobecné zásady a technické údaje o šindľoch IKO

 • IKO nezodpovedá za zatekanie do strechy spôsobené nesprávnou aplikáciou,alebo neodborn ým zhotovením strešného plášťa. Šindle nesmú byť kladené priamo na strešnú izoláciu medzi izoláciou a klincovatelným debnením musí byť vytvorená súvislá vetracia medzera.
 • Nepoužite na jednu strechu šindle s rôznym dátumom výroby/šarža.
 • Rozdiel v odtieni nie je chybou výrobku. K zamedzeniu vzniku farebných rozdielov náhodne miešajte šindle z rôznych balíkov a ukladajte v radoch a uhlopriečne smerom hore.
 • Neskladovať šindle na streche!
 • Neodstraňovať fóliu zo spodnej strany šindľov. Chráni pred zlepením v balíku a nie k lepeniu.
 • Ale ochranná fólia zo zadnej strany typov ArmourShield, DiamantShield a BiberShield musí byť odstránená počas kladenia. (Obrázok 7-7)
 • Vo výrobe nanesené samolepiace body sa aktivizujú vplyvom slnečného žiarenia. Ručné podlepovanie je nevyhnutné v studenom počasí a pri strmých sklonoch. Asfaltový tmel musí byť doporučený firmou IKO, aby bol kompatibilný s IKO šindľami.
 • Pred otvorením ohnite balíky, aby sa šindle od seba ľahšie oddelovali.
 • Upozornenie: v slnečnom a horúcom období nekráčať po šindľoch, zabráni sa tým poškodenie povrchu.

Sortiment

Šindle:
IKO ponúka 60 rôznych tvarov a farieb oxidovaných a APP modifikovaných asfaltových šindľov na sklenej rohoži.

Podkladové pásy: 
(nie všetky sú potrebné - viď pokyny) Podkladové pásy k IKO šindľom.
IKO Shingle Underlayment.
IKO Armourbase 30, 3,0 mm hrubý, oxidovaný pás na sklenej rohoži.
IKO Armourbase 15, 1,5 mm hrubý, oxidovaný pás na sklenej rohoži.
IKO ArmourGard 'Ice and Water Protector', SBS modifikovaný samolepiaci pás.

Do úžľabia (pre metódu otvoreného úžľabia)
IKO Bi-Armour Valley: 4,3 mm hrubý APP modifikovaný pás v základných farbách šindľov, alebo plech.

Klampiarske prvky: 
Oplechovanie odkvapov a štítov.

Pripevnenie: 
Nehrdzavejúce klince 25 mm dlhé so širokou hlavou s priemerom 10 mm. Hrúbka vrúbkovaného klinca 3 mm.

Asfaltové lepidlo: 
IKO Single Stick, alebo fimou IKO doporučený tmel.

Odvetranie: 
Dosiahnutie požadovaného odvetrania dostatočným množstvom vetrákov..

Obrázok 1a:  1. Viditeľná časť, 2. Prekrytie, 3. Výrezy, 4. Samolepiace body, 5. Tabule šindľa
Obrázok 1b:  1. Štít, 2. Odkvap, 3. Úžľabie, 4. Nárožie, 5. Hrebeň
Montáž šindľov / Základné výrazy - foto
Montáž šindľov / Základné výrazy - foto

1. Súvislá plocha strechy 
Viditeľná časť závisí od sklonu strechy uvedené v tabuľke. Šindle nemôžu byť aplikované na sklony ktoré nie sú uvedené v tabuľke. Niektoré krajiny môžu mať iné predpisy. Overte si miestne stavebné predpisy.

2. Pre nárožia a hrebene 
Odporúčame objednať o 10 -15% viac materiálu (v závislosti od členitosti strechy) na pokrytie nároží, hrebeňov a štartovacieho radu. Pri aplikácií šindľov Victorian, Superglass-Biber a Cambridge objednajte aj šindle obdĺžnikového tvaru v tej istej farbe na pokrytie nároží a hrebeňov. Pre šindle Dynasty objednajte 'Dynasty hip & ridge strips'.

Tabuľka potrebného množstva v závislosti na sklone strechy

Typ šindľa Sklon strechy Expozícia Pokrytie / Balíkom ±kg/m²
Cambridge 20° - 85° 15,5 cm 3,10 m² 12,2
Armourglass 15° - 25° 12,5 cm 2,62 m² 12,5
26° - 85° 14,3 cm 3,00 m² 10,9
Victorian 15° - 25° 11,5 cm 2,41 m² 13,1
26° - 85° 13,0 cm 2,75 m² 11,5
Bibershield 15° - 90° 13,0 cm 2,47 m² 12,1
Diamant 15° - 25° 9,7 cm 2,62 m² 12,0
26° - 85° 11,2 cm 3,00 m² 10,5
Diamantshield 15° - 90° 11,2 cm 2,46 m² 11,2
Armourshield 15° - 90° 13,4 cm 3,00 m² 9,4
Superglass 3 tab. 15° - 25° 12,5 cm 2,62 m² 11,0
26° - 85° 14,3 cm 3,00 m² 9,7
Superglass Bobrovka 15° - 25° 11,5 cm 2,65 m² 11,4
26° - 85° 13,0 cm 3,00 m² 10,1
Monarch 15° - 25° 12,5 cm 2,25 m² 13,5
26° - 85° 14,3 cm 2,58 m² 12,1
Monarch Diamant 15° - 25° 9,7 cm 2,13 m² 13,5
26° - 85° 11,2 cm 2,46 m² 11,7

Príklad výpočtu množstva: 
Šindeľ: Armourglass, sklon strechy: 32°, plocha strechy: 240 m²

Výpočet: 
sklon strechy - 26° - 85° = 3,00 m²/balík
plocha strechy - 204 m²/3,00 = 80 balíkov

Strešné debnenie (Obrázok 2) 

Debnenie musí byť hladké, pevné, suché a bezpečne pripevnené. Debnenie by malo byť zhotovené z kvalitnej preglejky, platní alebo OSB dosiek. Šírka drevených dosiek môže byť najviac 15 cm. Všetky drevené prvky musia byť ošetrené proti nasávaniu vzdušnej vlhkosti. Debnenie vyžaduje dostatočnú podporu a dosky ukladáme šachovite. Nedostatočne pevné debnenie spôsobí pohyb strešnej konštrukcie, ktorý môže poškodiť šindle.

Odvetranie (Obrázok 3) 

Obzvlášť výhodná je v prípade koncových prvkov a detailov vďaka ohybnosti. Na rozrobenej či položenej streche môžeme chodiť, pokiaľ nám to sklon strechy, alebo okolitá teplota strechy dovolí.

Montáž šindľov / Príprava strechy - foto
Montáž šindľov / Príprava strechy - foto

Podkladové pásy uložte čo najrovnejšie, aby vznikol rovný povrch vhodný pre ukladanie šindľov. Pásy ukladajte rovnobežne s odkvapom. Sklony 15°- 20°

Variant 1:(Obrázok 4aI) 
Odporúčame pokryť celé strešné debnenie pásom IKO ArmouGard 'Ice & Water Protector' alebo podobným modifikovaným pásom, ktorý sa prilepí na celý povrch. Koncové prekrytie musí byť 15 cm a vodorovné prekrytie 8 cm.

Variant 2:(Obrázok 4aII) 
Použite IKO podkladový pás alebo iný podobný pás na dosiahnutie dvojitého prekrytia pásov na debnení. Ako štartovací rad použite 50 cm široký pruh odrezaný z pásu, ďalším pásom vytvoríme 50 cm horizontálne prekrytie a 30 cm koncové prekrytie. Sklony 21°- 85 ° (Obrázok 4b)
Celé debnenie by malo byť pokryté IKO podkladovým pásom alebo podobným pásom. Podkladový pás by mal byť inštalovaný rovnobežne s odkvapom s 5 cm vodorovným a 10 cm koncovým prekrytím. Podkladový pás prichyťte s čo najmenším počtom klincov. Sklony 85°- 90° Nie je potrebné použiť podkladový pás. Môžu sa použiť iba samolepiace strešné šindle ArmourShield, DiamantShield a BiberShield.

Montáž šindľov / Podkladové pásy - foto
Montáž šindľov / Podkladové pásy - foto
Montáž šindľov / Podkladové pásy - foto

Pri pokrývaní úžľabia sa môže použiť metó da otvoreného, prepletaného, alebo jednostranne zarezaného úžľabia. Príprava úžľabia závisí od metódy:

Príprava otvoreného úžľabia (Obrázok 5) 
Úžľabie pokryte 1m širokým podkladovým pásom Armourbase 30 (1). Vertikálne prekrytie je 30 cm a musí byť podlepené (2). Koncové prekrytie podkladového pásu debnenia musí presahovať 15 cm do úžľabia (3). Do úžľabia na podkladový pás ukotvíme IKO Bi-Armour Valley alebo oplechovanie (4). Bi-Armour Valley priklincujeme po 40 cm, od okraja na 2,5 cm. Ak sa nemožno vyhnúť prekrytiu musí byť 30 cm a podlepené alebo pritavené (5). Oplechovanie musí byť priklincované po 25 cm a prekrytia musia byť 30 cm a podlepené. Príprava prepletaného alebo jednostranne zarezaného úžľabia. Úžľabie vytvorte s IKO ArmourGard 'Ice &Water Protector' s prekrytím 30 cm. Je možné použiť Armourbase 30 alebo iný doporučený podkladový pás pre šindle, priklincuje sa 2,5 cm od okraja a prekrytie musí byť 30 cm a podlepené.

Ochrana odkvapu (Obrázok 4c)
V klimatických podmienkach kde je v januári priemerná teplota -1°C je potrebné chrániť odkvapovú časť proti ľadovým bariéram, ktoré môžu spôsobiť kapilárne vzlínanie vody pod šindle. Použite IKO ArmourGard 'Ice & Water Protector' od odkvapu minimálne 60 cm za vnútornú stranu steny. Vytvorte 8 cm horizontálne a 15 cm koncové prekrytie. Tiež môžete použiť Armourbase 30 a vytvoriť tak dvojitú vrstvu podkladového pásu pri odkvape. Odrežte 50 cm široký pruh z pásu a použite ho ako štartovací rad, ďalšie rady s 50 cm horizontálnym a 30 cm koncovým prekrytím podlepte. Pásy ukladáme až do 60 cm za vnútornú stranu steny.

Oplechovanie (Obrázok 4b) 
Na strešné oplechovanie pre štítové a odkvapové časti použite nehrdzavejúci materiál, ktorý presahuje na štíte najmenej 8 cm s ohnutím. Oplechovanie štítovej hrany ukladajte na podkladový pás (4) a odkvapový plech pod podkladový pás (5).

Kriedové čiary (Obrázok 7, 7a) 
Kriedové čiary predstavujú vizuálnu pomôcku pre dodržanie vodorovných a zvislých radov šindľov a taktiež pomáhajú pri vyrovnávaní šindľov okolo okien a komínov. Horizontálne čiary sa nanášajú po 4-5 radoch (1) a vertikálne čiary (2) sa nanášajú v strede dlhých šindľových radov, odkiaľ možno ukladať smerom doľava a doprava. Všetky kriedové čiary považujte za pomocné a nie za aplikačné.

Montáž šindľov / Príprava strechy - foto
Montáž šindľov / Príprava strechy - foto
Montáž šindľov / Príprava strechy - foto

Klincovanie a lepenie 
Vhodné ukotvenie je základom dobrej strechy. Klince pribíjame kolmo,hlavy klincov ležia v rovine šindľa, ale nevnikajú do povrchu šindľa (Obrázok 6a). Klince sa pribíjajú 2,5 cm nad výrezmi a 2,5 cm od okraja. Správne umiestnenie a množstvo klincov pre všetky typy šindľov a sklonov striech je na obrázku 6b I. V prípade sklonov väčších ako 60 "alebo vo veterných oblastiach je potrebné väčšie množstvo klincov a podliepanie s IKO Shingle Stick ako na obrázku 6b II. Pri kladení šindľov v chladnejšom počasí sa použije väčšie množstvo tmelu. Vo veterných oblastiach by sa malo podlepiť najmenej horných 5 radov šindľov. Lepidlo sa nanáša šetrne v bodoch s nie väčším priemerom ako 25 mm. Pozícia klincov pri Dynasty a Cambridge: BIELA ČIARA = POZÍCIA KLINCOV.

Montáž šindľov / Kladenie šindľov - foto
Montáž šindľov / Kladenie šindľov - foto

(Obrázok 7, 7a) 

Štartovací rad vytvoríme odrezaním tabúľ šindľov pri výrezoch. Štartovací rad začnite odrezaním polovice tabule, aby sa spoje šindľov neprekrývali so spojmi v prvom rade šindľov. Štartovací rad musí presahovať cez odkvapovú hranu o 6 -10 mm, ak je to možné aj na štítovú hranu. Pre Dynasty a Cambridge použite šindle obldížnikového tvaru.

Prvý rad a metódy kladenia (Obrázok 7, 7a) 
Prvý rad (4): Začnite celým šindľom, ktorý zarovnáte k štartovaciemu radu, štítovej hrane a odkvapovej hrane. Priklincujte podľa obrázku 6a a pokračujte ďalšími celými šindľami.
Druhý rad (5): Odrežte polovicu tabule šindľa a začnite od štítovej hrany. Šindle priklincujte tak, aby spodný okraj tabule ležal na úrovni výrezu prvého radu. (Pozíciu šindľa prispô sobte sklonu strechy, ktorý vyžaduje rôzne prekrytie, viď tabuľku /prekrytie).
Tretí rad a ďalšie rady (6): Tretí rad začnite šindľom, ktorý má oderzanú celú tabuľu. Pri každom ďalšom rade skracujte šindeľ o polovicu tabule. Pre optimálnu ochranu proti vetrom hnanému dažďu by mali byť šindle pri štítoch podlepené. Upozonenie: Pri použití Cambridge a Dynasty sa musí druhý (5), tretí (6), štvrtý (7),... šindel skrátiť na začiatku o 25, 50, 75,... cm.

Montáž šindľov / Štartovací rad - foto

Metóda otvoreného úžľabia (Obrázok 8a) 
Naneste dve kriedové čiary od hrebeňa k odkvapu na 8 cm od osi a vzďaľujúc sa 1 cm na 1 m dĺžky úžľabia (1). Šindle odrežte podľa týchto čiar a skráťte rohy šindlov o 5 cm aby vodu lepšie odvádzali do úžľabia (2). Konce šindlľov pri úžľabí podlepte s IKO Shingle Stick (3) a šindle priklincujte 5 cm od kriedovej čiary (4).

Metóda prepletaného úžľabia (Obrázok 8b) 
Striedavo prepletajte šindle z ľavej a pravej strany úžľabím. Posledný šindel by mal presahovať aspoň 30 cm na protiľahlú stranu úžľabia (1) a tam sa pripevní klincom v jeho hornom rohu (2). Pred pribitím sa šindel pritlačí do stredu úžľabia. Do vzdialenosti 15 cm od stredu úžľabia nesmú byť žiadne klince.

Jednostranne zarezané úžľabie (Obrázok 8c) 
pre sklon väčší ako 23° Najlepším riešením je začať na tej časti strechy, ktorá má nižší sklon, alebo väčší povrch. Štartovací rad musí byť vždy obojstranne prepletený (1) (presahuje apoň o 25 cm). Je nutné zaistiť aby v časti 15 cm vpravo a vľavo od úžľabia neboli žiadne klince. Konce šindľov, ktoré prekrývajú úžľabie pribite jedným klincom naviac (2). Po dokončení tejto časti strechy naneste kriedovú čiaru (3) 5 cm od osi úžľabia na ešte nepokrytú časť strechy. Pokryte druhú časť strechy šindľami s ukončením na kriedovej čiare a odrezaním 5 cm (4) z horných rohov šindlov, aby vodu lepšie odvádzali do úžľabia.

Montáž šindľov / Kladenie šindľov v úžľabí - foto
Montáž šindľov / Kladenie šindľov v úžľabí - foto
Montáž šindľov / Kladenie šindľov v úžľabí - foto

Nárožia a hrebene(Obrázok 9a a 9b) 
Prispôsobte posledné rady šindľov tak, aby pokrytie hrebeňa malo správne rovnomerné pokrytie posledného radu šindľov na oboch stranách hrebeňa. Narežte obdĺžnikové tabule alebo diamant na jednotlivé diely podľa zárezov (1). ArmourShield: (A) viditeľná časť, (B) prekrytá časť. (Obrázok 9a) Nárožné a hrebeňové prvky prehnite po dvoch cez nárožie alebo hrebeň. Počas chladného počasia prvky pred ohnutím zohrejte. Hrebeňové prvky pribíjajte 16 cm od konca tabúľ šinľov (2) a 2,5 cm od každej strany (3). Začnite na strane hrebňa protiľahlej smeru prevládajúceho vetra. (Obrázok 9b)

Montáž šindľov / Nárožia a hrebene - foto
Montáž šindľov / Nárožia a hrebene - foto

Komíny (Obrázok 10a)
Krokové oplechovanie (Obrázok 10b)

Montáž šindľov / Oplechovanie - foto
Montáž šindľov / Oplechovanie - foto